Blog KaMi KoNSuMeR

Blog Kami Konsumer adalah merupakan satu alat bagi pelajar-pelajar UMT dan juga orang ramai untuk mendapatkan maklumat pengguna, tips pengguna, dan juga sebagai media untuk menyalurkan pendapat anda. Diharap melalui blog Kami Konsumer "One Stop Centre" semua pengguna dapat menjadi seorang pengguna yang bijak dan berhemat.

info harian

"Jika anda berbohong tentang sesuatu produk, anda akan didapati - baik oleh KERAJAAN, yang akan menghukum anda, atau oleh PELANGGAN, yang akan menghukum kamu dengan tidak membeli produk anda untuk kali kedua .

Seseorang itu perlu berhati-hati dengan wang terutamanya sejak nilai ringgit yang sama tidak akan sama untuk digunakan pada masa depan. Jadi kita perlu pastikan bahawa wang yang dikeluarkan dibelanjakan dengan sewajarnya.
Berikut adalah beberapa jawapan kepada persoalan berkaitan dengan wang yang mungkin anda akan dapati amat berguna.
Insurans
Saya baru saja mula bekerja dan didatangi oleh rakan saya yang menyarankan kepada saya supaya mengambil polisi insurans hayat sebagai satu cara untak menyimpan dan memberikan sesuatu kepada kedua orang tua jika saya meninggal dunia. Adakah ini satu idea yang baik ?
Semuanya bergantung kepada sama ada sesiapa bergantung kepada anda dari segi kewangan. Adakah kedua orang tua anda bergantung kepada anda untuk memenuhi keperluan harian atau mereka masih bekerja dan menguruskan mereka sendiri?
Jika orang tua anda bergantung kewangan kepada anda maka adalah lebih bijak untuk mengambil polisi hayat dalam usaha untuk memastikan mereka mempunyai wang yang mencukupi untuk hidup jika berlaku kematian anda.
Dalam kes ini, kami menyarankan supaya anda mengambil "insurans berpenggal " (yang akan dibayar hanya jika kematian anda dalam tempoh tertentu) kerana premiumnya lebih murah.
Pelaburan atau insurans hayat jenis simpanan adalah lebih mahal. Tambahan pula jika pendapatan anda rendah insurans hayat jenis pelaburan yang memerlukan anda membuat simpanan secara tetap dan dalam jangka panjang—ia bukanlah satu idea yang baik.
Jika anda hentikan polisi pada awal tahun, anda akan mendapat sedikit atau tidak mendapat apa-apa.
Sebaliknya jika tidak ada siapa yang bergantung kepada anda dari segi kewangan maka anda tidak memerlukan insurans hayat.
Pegawai bank yang menguruskan pinjaman perumahan saya menyarankan bahawa selain dari polisi insurans kebakaran untuk rumah, saya juga perlu mempertimbangkan untak mendapatkan polisi perlindungan gadaian. Adakah saya memerlukan begitu banyak polisi insurans?
Kita boleh melihat insurans rumah dari dua sudut. Pertama insurans untuk melindungi bangunan itu sendiri sekiranya ia dimusnahkan oleh kebakaran banjir atau beberapa bencana lain dan kedua, polisi untuk melindungi pembayaran balik sebarang tunggakan pinjaman sekiranya anda meninggal dunia sebelum pinjaman itu dijelaskan sepenuhnya.
Institusi kewangan akan menentukan jenis polisi bangunan yang diperlukan. Sekurang-kurangnya polisi kebakaran.
Jika anda menginsuranskan rumah, ia mungkin tidak sama jumlahnya sepertimana harga yang anda bayar untuknya atau jumlah pinjaman. Ia lebih kurang kerana harga pembelian adalah termasuk kos tanah.
Anda perlu menginsuranskan jumlah yang bersamaan dengan kos untuk membina semula rumah.
Dalam kes rumah pangsa, tidak perlu polisi insurans untuk rumah pangsa. Sejak 1996, adalah dipersetujui bahawa polisi utama diambil oleh perbadanan pengurusan yang mendapatkan Akta Hak Strata akan diterima oleh institusi kewangan sebagai bukti insurans yang mencukupi, menyediakan perlindungan polisi, risiko kebakaran minimum, rusuhan, mogok dan kerosakan, kebocoran atau limpahan tangki air, peralatan atau paip rosak, tanah runtuh dan bangunan itu dinilai oleh juru ukur bahan sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun.
Polisi insurans kedua dirujuk kepada polisi perlindungan gadaian. Ia membolehkan perlindungan insurans untuk mendapatkan semula pinjaman dan memastikan bahawa keluarga anda tidak akan kehilangan rumah itu jika anda meninggal dunia terlebih dulu. Premiumnya akan bergantung kepada faktor seperti usia anda tempoh pinjaman, jumlah pinjaman dan keadaan kesihatan keseluruhannya.
Deposit bank

Sembilan bulan yang lalu saya membuka akaun simpanan tetap 15 bulan di sebuah syarikat kewangan dengan kadar faedah 7.5% setahun. Hari ini saya boleh mendapat 10.5% setahun untak simpanan tetap 15 bulan. Saya sedang memikirkan untuk mengeluarkan simpanan tetap dan membuka yang baru di mana saya boleh mendapat kadar faedah yang lebih tinggi. Perlukah saya melakukannya ?

Apabila anda mengeluarkan simpanan tetap anda sebelum tarikh matang (atau tarikh yang dipersetujui, peraturan berikut digunakan:
 • Tiada kadar faedah akan dibayar ke atas sebarang simpanan satu bulan yang tidak melalui tempoh sepenuhnya.
 • Tiada kadar faedah akan dibayar ke atas sebarang simpanan tetap jika dikeluarkan sebelum tamat tempoh tiga bulan.
 • Kadar faedah yang dibayar untuk simpanan tetap yang dikeluarkan sebelum tarikh matang akan menjadi separuh kadar faedah yang dicatatkan dalam sijil simpanan tetap.
Dalam kes anda jika anda mengeluarkan simpanan tetap anda sekarang anda akan dibayar hanya 3.75% setahun untuk sembilan bulan pertama. Anda boleh mengira sama ada ia akan memberikan faedah untuk mengeluarkannya sekarang atau menunggu sehingga simpanan tetap matang dalam tempoh enam bulan.

Adakah sesetengah bank atau syarikat kewangan lebih selamat berbanding yang lain?

Dibawah Akta Institusi Kewangan dan bank 1989 (BAFIA), bank dan syarikat kewangan yang berdaftar di bawah akta itu adalah tertakluk di bawah peraturan Bank Negara. Apabila institusi kewangan dalam keadaan tak mampu bayar atau tidak mampu untuk memenuhi tanggungjawapnya, Bank Negara mungkin :-
 1. menghendaki institusi itu mengambil sebarang langkah atau tindakan yang Bank Negara menganggapnya sebagai perlu;
 2. melarang institusi itu dari melanjutkan sebarang kemudahan kredit yang seterusnya;
 3. memecat sebarang pegawai dari institusi ;
 4. memecat pengarah lama dan melantik yang baru;
 5. melantik penasihat kepada institusi.
Langkah-langkah yang diambil di bawah (b), (c), (d), dan (e) dijalankan hanya dengan persetujuan Kementerian Kewangan. Bank negara juga mungkin menyarankan kepada Kementerian kewangan bahawa:-
 1. Bank Negara mengambil alih kawalan institusi kewangan atau melantik seseorang untuk melakukannya bagi pihaknya ;
 2. Melantik penerima atau pengurus atau meguruskan perniagaan institusi atau sebahagian darinya;
 3. Membuat petisyen kepada Mahkamah Tinggi untuk menutup institusi itu.
Untuk rekod Bank Negara setakat ini telah menyelamatkan institusi kewangan yang bermasalah dan membantu mereka untuk pulih semula.
Tetapi jika anda mahukan simpanan anda dijamin oleh kerajaan, anda sepatutnya memilih Bank Simpanan Nasional (bukannya BSN Commercial Bank Bhd).
Perlu diambil perhatian bahawa BSN Commercial Bank Bhd berbeza kerana ia terletak di penyeliaan Bank Negara.
Kehilangan kerja

Terdapat khabar angin bahawa syarikat di tempat saya bekerja akan membuang pekerja. Bilakah masanya pihak syarikat sepatutnya memberitahu pekerja yang terjejas itu dan apakah faedah yang berhak diperolehi oleh pekerja itu?

Tempoh notis yang diperlukan adalah bergantung kepada tempoh kerja anda. Bagi mereka yang bekerja kurang daripada dua tahun, majikan perlu memberikan notis terlebih dahulu sehurang-kurangnya empat minggu.
Bagi mereka yang bekerja dengan syarikat lebih daripada dua tabun tetapi kurang lima tahun memerlukan sekurang-kuranguya notis enam minggu.
Pekerja yang telah bekerja selama lima tahun atau lebih perlu diberikan sekurang-kurangnya notis lapan minggu.
Jika anda bernasib malang kerana dibuang kerja, anda perlu memastikan bahawa majikan anda membayar kepada anda sekurang-kurangnya faedah pemberhentian kerja yang betul.
Di bawah Peraturan Pekerjaan 1980 (Faedah Pemberhentian dan Pemberhentian Kerja Sementara) Akta Pekerjaan 1955, majikan yang membuang pekerja dengan lebih setahun perkhidmatan diwajibkan membayar faedah pemberhentian atau pemberhentian kerja sementara.
Lebih lama seseorang itu bekerja di sesebuah syarikat lebih banyak faedah yang berhak diterimanya. Bagi mereka yang bekerja kurang daripada dua tahun boleh menuntut gaji 10 hari bagi setiap tahun perkhidmatan dan bagi mereka yang bekerja dua hingga lima tahun boleh menuntut gaji 15 hari bagi setiap tahun perkhidmatan dan bagi mereka yang bekerja lima tahun atau lebih boleh menuntut gaji 20 hari untuk setiap tahun perkhidmatan.
Bagi tahun perkhidmatan yang tidak mencukupi, bayaran seharusnya dibuat berdasarkan pro-rata, dikira kepada bulan yang terdekat. Bayaran faedah pemberhentian atau pemberhentian kerja sementara seharusnya dibayar oleh majikan dalam tempoh tiga hari selepas tarikh pemberhentian (untuk pemberhentian tanpa notis) atau dibayar pada akhir tempoh notis (untuk pemberhentian dengan notis).
Jika perkhidmatan pekerja diberhentikan tanpa notis atau sebelum tempoh notis penuh berakhir, majikan mesti membayar jumlah yang bersamaan dengan gaji yang terakru kepada pekerja untuk tempoh notis itu.
Pekerja yang berkhidmat kurang daripada dua tahun berhak untuk mendapat ganti notis empat minggu, bagi mereka yang berkhidmat dua hingga lima tahun boleh menuntut gaji enam minggu dan mereka yang berkhidmat lima tahun atau lebih boleh menuntut gaji lapan minggu sebagai ganti notis.

Jika saya dibuang kerja, saya boleh memulakan perniagaan saya sendiri. Apakah pro dan kontra menjalankan pekerjaan sendiri atau alternatif sebagai syarikat?

Kebaikan utama menjalankan perniagaan anda sendiri sebagai syarikat ialah anda boleh mendapat faedah daripada liabiliti terhad. Ini bermakna pemegang saham (di mana mestilah terdapat sekurang-kurangnya dua orang) adalah bertanggungjawab kepada hutang syarikat tetapi hanya setakat nilai saham nominal yang mereka pegang.
Sebaliknya, jika anda bekerja sendiri, anda bertanggungjawab secara peribadi terhadap hutang perniagnan anda dan seluruh kekayaan persendirian anda berada dalam risiko.
Bagaimanapun, kebaikan pilihan itu ialah kehilangan sebahagian jika syarikat anda meminjam wang dan anda perlu memberikan Jaminan peribadi untuk pinjaman itu. Faktor yang anda perlu pertimbangkan termasuklah:
 • sesebuah syarikat lebih mahal untuk ditubuhkan dan terdapat lebih banyak formaliti yang terlibat. Menjadi pekerja sendiri lebih murah dan fleksibel.
 • sesebuah syarikat tertakluk kepada Undang-Undang Syarikat yang seharusnya diketahui oleh anda. Kurang kerenah birokrasi jika anda bekerja sendiri.
 • dengan syarikat, anda perlu menfailkan akaun tahunan dan butir-butir lain mengenai syarikat kepada Pendaftar Syarikat (ROC). Terdapat denda jika anda gagal berbuat demikian. Maklumat di ROC dibuka untuk pemeriksaan oleh orang awam.
 • anda mungkin mempunyai kredibiliti yahg lebih besar dengan pelanggan dan bank jika anda beroperasi sebagai sebuah syarikat.
UTUSAN PENGGUNA, MEI 1998, JIL 22 BIL 5, M/S 7

Labels: ,

0 Responses so far.

Post a Comment