Blog KaMi KoNSuMeR

Blog Kami Konsumer adalah merupakan satu alat bagi pelajar-pelajar UMT dan juga orang ramai untuk mendapatkan maklumat pengguna, tips pengguna, dan juga sebagai media untuk menyalurkan pendapat anda. Diharap melalui blog Kami Konsumer "One Stop Centre" semua pengguna dapat menjadi seorang pengguna yang bijak dan berhemat.

info harian

"Jika anda berbohong tentang sesuatu produk, anda akan didapati - baik oleh KERAJAAN, yang akan menghukum anda, atau oleh PELANGGAN, yang akan menghukum kamu dengan tidak membeli produk anda untuk kali kedua .


PELABURAN swasta dijangka berkembang pada kadar 12.8 peratus setahun dengan jumlah pelaburan mengikut harga semasa sebanyak RM115 bilion setahun.

Pelaburan terus asing (FDI) merupakan penyumbang penting kepada pertumbuhan ini.

Pelaburan swasta akan menyumbang 13.9 peratus kepada Kadar Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2015.

Walaupun dasar fiskal dan kewangan akan terus menyokong inisiatif swasta, penambahbaikan dalam persekitaran perniagaan kepada pelaburan swasta akan diberi keutamaan, termasuk langkah untuk meliberalisasi lagi ekonomi.

Kecekapan sektor awam akan terus diperkukuh melalui Program Transformasi Kerajaan (GTP) yang bertujuan menyelaras proses birokrasi dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan.


Semakan semula perundangan dan kawal selia akan dibuat untuk menggalakkan keusahawanan dan menambah baik profil pengambilan risiko sektor swasta.

Pelaksanaan inisiatif kerjasama awam swasta (PPP) bernilai RM62.7 bilion akan menjadi komponen utama usaha kerajaan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi melalui penyertaan sektor swasta.

Antara projek besar yang akan dilaksanakan di bawah PPP, termasuklah tujuh lebuh raya bertol, lima kampus cawangan Universiti Teknologi Mara (UiTM), pembangunan semula Kompleks Angkasapuri Kuala Lumpur sebagai bandar raya media, Terminal Pengangkutan Bersepadu di Gombak dan penswastaan Penang Port Sdn. Bhd.

Dalam tempoh RMK-10, penggunaan swasta dijangka mencatatkan pertumbuhan mampan sebanyak 7.7 peratus, berikutan jangkaan pendapatan yang lebih tinggi serta prospek pekerjaan yang lebih baik.
Sehubungan itu, sumbangan penggunaan swasta kepada KDNK dijangka meningkat daripada 53.6 peratus pada 2010 kepada 58 peratus pada tahun 2015, secara umumnya setaraf negara maju.

Sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0611&pub=Utusan_Malaysia&sec=Laporan_Khas&pg=lk_03.htm

Labels:

0 Responses so far.

Post a Comment