Blog KaMi KoNSuMeR

Blog Kami Konsumer adalah merupakan satu alat bagi pelajar-pelajar UMT dan juga orang ramai untuk mendapatkan maklumat pengguna, tips pengguna, dan juga sebagai media untuk menyalurkan pendapat anda. Diharap melalui blog Kami Konsumer "One Stop Centre" semua pengguna dapat menjadi seorang pengguna yang bijak dan berhemat.

info harian

"Jika anda berbohong tentang sesuatu produk, anda akan didapati - baik oleh KERAJAAN, yang akan menghukum anda, atau oleh PELANGGAN, yang akan menghukum kamu dengan tidak membeli produk anda untuk kali kedua .

GUNA tenaga dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10), dijangka menawarkan 1.4 juta pekerjaan, terutamanya dalam sektor perkhidmatan.

Jumlah ini adalah jauh lebih tinggi berbanding 0.9 juta pekerjaan yang diwujudkan dalam tempoh Rancangan Malaysia kesembilan (RMK-9).

Justeru, ekonomi dijangka kekal dalam guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran dianggar 3.1 peratus pada tahun 2015.

Selain itu, pertumbuhan dalam tempoh RMK-10 akan dipacu oleh peningkatan produktiviti yang lebih tinggi berbanding penggunaan faktor modal dan buruh.

Peningkatan produktiviti juga disumbang oleh pulangan kecekapan yang diperoleh berikutan penghapusan herotan dalam ekonomi.

Pertumbuhan produktiviti akan dicapai melalui tahap input modal insan yang lebih tinggi, mengguna pakai teknologi baru dan pembangunan keusahawanan bagi mendorong inovasi dan kreativiti.

Sehubungan itu, sumbangan produktiviti faktor keseluruhan (TFP) kepada KDNK dijangka meningkat kepada 38.5 peratus manakala sumbangan modal dijangka berkurangan kepada 37.5 peratus dan buruh kepada 24 peratus.

Malaysia akan mendapat faedah daripada pelaburan yang lebih tinggi dalam bidang pertumbuhan terutamanya melalui penggunaan pengetahuan, inovasi dan teknologi secara intensif.

Pembangunan modal insan akan ditumpu kepada usaha untuk melahirkan bakat melalui peningkatan kemahiran dan kecekapan sumber manusia.

Sumber: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0611&pub=Utusan_Malaysia&sec=Laporan_Khas&pg=lk_02.htm

Labels:

0 Responses so far.

Post a Comment